Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.12.2013

Boşnakça Yabancı Dil Sınavı

İlgi: 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik.


Başkanlığımız yurtdışı teşkilatında yeni ihdas edilen, münhal bulunan ve boşalacak olan Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine atanacak personelin seçilmesi amacıyla 23-27 Eylül 2013 tarihleri arasında sınav yapıldığı personelimizin malumlarıdır.


Söz konusu sınava ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği/Koordinatörlüğü sınavına başvuruda bulunmak için, ilgi yönetmeliğin 8 nci maddesinin (b) fıkrasında Avrasya coğrafyasında yer alan ve Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkelerde bulunan kadrolara yapılacak atamalar için öncelikle ilgili ülkenin dilini bilme şartı da aranmaktadır.


Anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (ç) fıkrasında ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) belgesine veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartı aranmaktadır.


Mezkûr sınav, Boşnakça dil belgesi gerektiren kadroları da ihtiva etmekte olup bu kadrolar için başvurular da varit olmuştur. Müteakip sınavlarda da bu kadrolara başvuruların olması beklenmektedir.


Boşnakça’nın ÖSYM tarafından yapılan YDS kapsamındaki diller arasında bulunmaması nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Başkanlığımızca bir sınav komisyonu kurulmuştur.


Bu itibarla, önümüzdeki süreçte açılacak olan Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlük sınavına Boşnakça ile atama yapılacak kadrolara başvurmayı düşünen adaylar için 07/01/2014 tarihinde Boşnakça yabancı dil sınavı yapılacaktır.


Sınava katılmak isteyenlerin 03/01/2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 


İlgili personele duyurulur.


Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü