Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
01.02.2023

Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı

SevdeDuzguner-FOTO-Küçük.jpg

Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER 

2005 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başlamıştır. 2006 yılında bu anabilim dalına araştırma görevlisi olan Düzgüner, 2008 yılında Dine Psikolojik Yaklaşımda Değişimin Dinamikleri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Doktora tezine dayalı olarak geliştirdiği TÜBİTAK projesi ile Amerika Birleşik Devletleri Tennessee Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Maneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi (Kan Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma) başlıklı teziyle doktor unvanı almış ve yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2020 yılında Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezinde görev yapan Düzgüner, Japonya'da din ve İslam algısı üzerine çalışmalar yürütmüştür. Burada mühtediler ve İslam ile ilgili bilgi edinmek isteyenlere düzenli dersler vermiş, “İslam ve Psikoloji" başlığı altında akademik konferanslar düzenlemiştir.  2021 yılında Türkiye'ye dönerek doçent unvanı almış ve 2022 yılında doçent olarak atanmıştır. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığında başkanlık müşaviri olarak göreve başlayan Düzgüner, Mühtedi Çalışmaları ve Yurt Dışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Dairesine başkan olarak görevlendirilmiştir.

Başkanlığımızın başta manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmaları olmak üzere eğitim seminerleri, sempozyumlar, konferanslar ve televizyon programları gibi etkinliklerine katılan ve yayınlar üreten Düzgüner'in çalışmalarından bazıları şunlardır:

Kitap

Comlementary Views of Western and Islamic Psychologies of Religion, Leiden: BRILL, 2023.

Maneviyat Algısı ve Yansımaları: Türkiye Amerika Karşılaştırması, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2021.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Temel Bilgiler Kılavuzu, Ankara: DİB, 2020.

Tasavvuf Psikolojisine Giriş, Sufi Kitap: İstanbul, 2017.

Kitap Bölümü

Batı'da ve Türkiye'de Dini Gruplar, Din İstismarı, Ed. Lamia Levent Abul, DİB: Ankara.​

Characteristic Themes in Psychology of Religion in Turkey: Muslim Thinkers' Views about Human Psychology and Psychology of Sufism. Psychology of Religion in Turkey, (Eds. Ağılkaya-Şahin Z., Streib H., Ayten A. & Hood R. W.) Leiden: BRILL, 2015.

Religious Tourism for Religious Tolerance. Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective - 2nd Edition‏, UK: CABI Publishers, 2015.

Uluslararası Sempozyum/Çalıştay

Orada Bir Peygamber Var Uzakta: Günümüz Gençlerinin Peygamberimize (sav) Yönelik Zihinsel Şemaları ve Duygu Dünyaları: Tespit, Problem ve Öneriler, Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu: Peygamberimiz ve Gençlik, 23-25 Kasım, İstanbul, 2018.

The Importance of Interdisciplinary Studies on Religious Tourism, (Keynote Speaker), 8th Annual International Religious Tourism and Pilgrimage Conference, 1-4 June 2016, Konya, Turkey, 2016.

The Intersection Point of Mysticism, Spirituality, and Religiosity: An Empirical Study on Mawlawi Sema Ritual. The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Lausanne, Switzerland, 2013.

Spiritual Care Applications in Turkey, Duke University Religion, Spirituality & Health Workshop under the presidency of Prof. Dr. Harold Koenig, North Carolina, USA, 2013.

Investigating The Role of Spirituality on Altruistic Behavior. The 2011 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Bari, Italy, 2011.

Makale

Pro-Sosyal Davranışlarda Diğerkâmlığın (Özgecilik) Tanımı ve Konumu, Bilimname: Din Psikolojisi Özel Sayısı, 40 (4), 351-373, 2019.

Dini Psikoloji ve İslam Psikolojisi Bağlamında Din Psikolojisini Yeniden Düşünmek, İslami İlimler Dergisi Din Psikolojisi Özel Sayısı, 12 (3), 133-164, 2017.

Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 105-126, 2015.

Mevlevî Sema Ayini'nin İnsan Psikolojisine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Marife, 7 (3), 195-214, 2007.​