Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı Görevleri

a) Yurt dışına atanan veya görevlendirilen personelin bu görevlere gitmeden önce eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planlarını hazırlamak, eğitimleri amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yabancı dil kursları ile mesleki ve kültürel konularda kurs ve seminerler düzenlemek; bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek. 
b) Birimde görevli personelin yurt dışı hizmet alanlarında yetiştirilmesi ve uzmanlaşması için gerekli program ve projeleri hazırlamak.
c) Yurt dışındaki camilerde yürütülen Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak, programlarını ve eğitim-öğretim materyallerini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
ç) Yurt dışında vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim-öğretim kurumlarındaki İslam din dersleri ile ilgili uygulama ve gelişmeleri takip etmek ve öneriler sunmak.
d) Yurt dışında İslam diniyle ilgili eğitim veren kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
e) Ülkemizdeki Kur’an kursları, eğitim merkezleri, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek için yurt dışından gelen öğrencilerin seçimi, kontenjan ve vizelerinin temini ile kayıtlarına dair işleri yürütmek ve bu öğrencilere rehberlik etmek.
f) Din eğitimi amacıyla yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilere uygulanan eğitim programları hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
g) Ülkemize gelen soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dili ve mesleki bilgiler kursları düzenlemek.
ğ) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din eğitimi, aile, kadın, gençlik ve benzeri konularda projeler geliştirmek ve yürütülen projeleri desteklemek. 
h) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışı hizmetlerinde görev alacak personelin yetiştirilmesi, uzmanlaşması ve yabancı dil yeterliğinin geliştirilmesi ile bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurt dışına gönderilecek personelin seçimi, gönderilmesi ve dönüş işlemleri gibi hizmetleri yürütmek.
ı) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanması için kurum ve birimler arası koordineyi sağlamak.
i) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.