Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Yurt Dışı Türkler Daire Başkanlığı Görevleri

​​​a) Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde I. Grup olarak sayılan ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirlemek, din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve din hizmeti sunulmasını sağlamak.
b) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
ç) Sorumluluğundaki ülkelerde Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Mevlid-i Nebi​, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve benzeri zamanlar ve etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
d) Sorumluluğundaki ülkelerde Başkanlık hizmet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapacak, toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.
e) Sorumluluğundaki ülkelerde yer alan müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.
f) Sorumluluğundaki ülkelerde vatandaşlarımız tarafından kurulan ve Başkanlıkla işbirliği içinde olan dernek, birlik, vakıf ve benzeri kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.
g) Sorumluluğundaki ülkelerde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın karşılaştığı dini sorunlar ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
ğ) Sorumluluğundaki ülkelerde müslüman topluluklarca oluşturulan dini kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.
h) Sorumluluğundaki ülkelere götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde protokoller hazırlamak ve uygulamak.
ı) Yurt dışında toplanacak yardımlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak.
i) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.​