Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
12.11.2013

Arnavutça Yabancı Dil Sınavı

İlgi: 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik.


Başkanlığımız yurtdışı teşkilatında yeni ihdas edilen, münhal bulunan ve boşalacak olan Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine/Koordinatörlüklerine atanacak personelin seçilmesi amacıyla 23-27 Eylül 2013 tarihleri arasında sınav yapıldığı personelimizin malumlarıdır.


Söz konusu sınava ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği sınavına başvuruda bulunmak için, ilgi yönetmeliğin 8 nci maddesinin (b) fıkrasında Avrasya coğrafyasında yer alan ve Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkelerde bulunan kadrolara yapılacak atamalar için öncelikle ilgili ülkenin dilini bilme şartı da aranmaktadır.


Anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (ç) fıkrasında ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) belgesine veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartı aranmaktadır.
Mezkûr sınav, Arnavutça dil belgesi gerektiren kadroları da ihtiva etmekte olup bu kadrolar için başvurular da varit olmuştur. Müteakip sınavlarda da bu kadrolara başvuruların olması beklenmektedir.


Arnavutça’nın ÖSYM tarafından yapılan YDS kapsamındaki diller arasında bulunmaması nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Başkanlığımızca bir Arnavutça sınav komisyonu kurulmuştur.


Bu itibarla, önümüzdeki süreçte açılacak olan Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlük sınavında Arnavutça ile atama yapılacak kadrolara başvurmayı düşünen adaylar için 20.11.2013 tarihinde Arnavutça yabancı dil sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyenlerin 18.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 


İlgili personele duyurulur.


Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü