Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
27.07.2015

4. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı başlıyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 4.
Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı 27 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez’in katılımıyla başlıyor. 4 gün sürecek konferansta “Yurtdışı
Din Hizmetlerinde Yeni İletişim İmkânları ve Eğitim Paradigmalarımız” konusu
ele alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünün düzenlediği konferansta “Yurtdışı Din Hizmetlerinde Yeni İletişim
İmkânları ve Eğitim Paradigmalarımız” konusu bütün yönleriyle ele alınacak. Sapanca'da Diyanet İşleri Başkanlığının 45 ülkeden
temsilcisinin hazır bulunacağı konferansın açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İbrahim Kalın ve Sakarya Valisi Hüseyin Avni
Coş’un katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri
Başkanı Görmez’in oturum başkanlığı yapacağı “Yeni Türkiye Vizyonunda
Uluslararası Faaliyetler ve Yeni İletişim İmkanları” başlıklı birinci oturumda
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, Yunus
Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Ateş, TRT Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Zeki Çiftçi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Dr. Zülküf Oruç ve Anadolu Ajansı Eski Genel
Müdürü Kemal Öztürk panelist olarak katılacak. Aynı gün Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Özafşar’ın oturum başkanlığı yapacağı “Yaygın Din Eğitiminde Yeni
Gelişmeler ve Yeni İmkanlar” başlıklı ikinci oturumda ise SEDAV Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Ömer Faruk Korkmaz İslam dünyasında Eğitim Sistemleri; Kazakistan
Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli
Orta Asya’da Eğitim Sistemleri; Diyanet İşleri Başkanlığı Sofya Din Hizmetleri
Müşaviri Dr. Ulvi Ata Balkanlarda Eğitim Sistemleri; Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dere Batı Avrupa’da Eğitim
Sistemleri konularında sunum yapacak. Konferansın ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanlığı
Dış İlişkiler, Eğitim Hizmetleri, Dini Yayınlar Genel Müdürlükleri ile Strateji
Geliştirme Başkanlığı’nın sunumlarının yapılacak. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Kâmil Yılmaz’ın başkanlığındaki Proje Temelli Vizyon Arayışları Farklı Ülke
Tecrübeleri – I başlıklı oturumun düzenleneceği ikinci günde ABD, Almanya,
Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere’din
Din Hizmetleri Müşavirlerinin sunumları gerçekleştirilecek. Proje Temelli Vizyon Arayışları Farklı Ülke
Tecrübeleri – II oturumunda Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet
Paçacı’nın başkanlığında Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Bosna
Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Makedonya, Romanya,
Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ, Tacikistan, Suudi Arabistan,
Somali, Etiyopya Din Hizmetleri Müşavirlerinin sunumları yapılacak. Proje Temelli Vizyon Arayışları Farklı Ülke
Tecrübeleri – III oturumunda da Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel
Müdürü V. Prof. Dr. Halife Keskin’in başkanlığında Kenya, Moritanya, Ürdün,
Belarus, Litvanya din hizmetleri müşavirlerinin; İtalya, Kanada,
Avustralya-Melburn, Avustralya-Sidney ataşelerinin; Tanzanya din hizmetleri
koordinatörünün; Moğolistan, Cibuti, Abhazya, Macaristan, Kırım, Estonya,
Japonya koordinatör din görevlilerinin sunumları gerçekleştirilecek. Konferansın üçüncü gününde “Yurt Dışı Din
Hizmetlerinde Eğitim ve İletişim Araçları”  başlıklı çalıştaylar
düzenlenerek konferans ve çalıştaylar üzerine müzakereler yapılacak. Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in başkanlığında
“Yurtdışı Strateji Belgesi”nin müzakere edileceği konferans, 30 Temmuz’daki
değerlendirme oturumuyla sona erecek.