Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.05.2018

Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı

1.jpgDr. Abdulcelil ALPKIRAY

Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı


Adıyaman Kahta’da doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Konya Selçuk Eğitim Merkezinde İhtisas eğitimini tamamladı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde Hadis alanında “Sahabenin Yerleşim ve Vefat Yerleri” teziyle tamamladı. Yine Erciyes Üniversitesi’nde “İhtilâfu’l-Hadis Bağlamında Metin Eksenli Hadis Tenkidi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. İmam-Hatib, Murakıb ve Vaiz gibi farklı görevlerde Kayseri, Konya, Adıyaman ve İsviçre’de çalıştı.

Tunceli/Mazgirt, Yozgat/Yenifakılı ve Şanlıurfa/Bozova’da ilçe müftüsü olarak çalıştı. Başbakanlık bursuyla Ürdün Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Ürdün’de bulunduğu sırada merhum Şeyh Şuayb Arnavut hocadan hadis dersleri aldı. Afganistan’da Din Hizmetleri Ataşesi olarak çalıştı.

Afganistan’da iken Şeyhu’l-hadis Mevlevi Muhammed Said Haşimî’den hadis icazetnamesi aldı. Temmuz 2022 itibarıyla Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire başkanlığı görevini deruhte etmektedir.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli, 4 çocuk babasıdır.


YAYINLARI

Tercüme:

Lübabu’n-Nükul fi Esbâbi’n-Nüzûl, İmâm Celaleddin es-Suyûtî. Tercüme, Tahric ve Tahkik.

İSNAD Atıf Sistemi’nin Farsça Tercümesi (Tercüme heyet başkanlığı)


Sempozyum Tebliğleri:

Ürdün’deki Evkaf Bakanlığı Yayınları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, (Amman, 12-15 Mayıs 2013)

Orta Asya Muhaddislerinden Belh’li Kuteybe B. Saîd ve Hadis İlmine Katkıları, Orta Asya’dan Anadolu’ya İslami İlimler Sempozyumu (Karabük 3-4 Haziran 2021)

Afganistan’da Dini Hayat, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Ankara 2021)

Teacher-Student Relations between Imam Bukhari and Imam Termizi, Uluslararası Tirmiz’li Alimlerin Dünya Medeniyetinin Gelişimine Katkısı Sempozyumu, (Tirmiz, 5 Temmuz 2022)


Makaleler:

Son Dönem Afganistan Medreselerinde Hadis Eğitimi-Belh Örneği, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 8/2 (Temmuz 2022)


Yazılar:

Bir Kez Gönül Yıktın İse, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2011

Artık sen öğüt ver, Sen ancak bir öğüt vericisin. Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2012