Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
19.06.2017

UİP-KONUK ÖĞRENCİLERE DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİMİ İMKANI

UİP-KONUK ÖĞRENCİLERE DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİMİ İMKANI

Başkanlığımızca yurtdışında yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi alanındaki taleplerine karşılık verilmekte, gerek mahallinde ve gerekse ülkemizde bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede dini idarelerin kurumsal yapılarına ve hizmet alanlarına nitelikli ve mesleki donanımı yüksek insan kaynağı kazandırılması amacıyla, ülkemizde veya bulundukları ülkelerde dini yükseköğrenimini tamamlamış öğrencilerin veya mevcut görevlilerin Başkanlığımıza bağlı Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde kursa alınmaları yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Başkanlığımızca yürütülen 2017 yılı çalışmaları kapsamında, ilişikteki duyuruda belirtilen şartları taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler/görevliler arasından mülakat yoluyla kursiyerler seçilecektir. Başarılı olan adaylar Başkanlığımıza bağlı dini yüksek ihtisas merkezlerinde 2017 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak 30 ay süre ile ihtisas kursuna katılabileceklerdir.UİP-KONUK ÖĞRENCİLERE DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİMİ İMKANI EKLER.pdf