Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
19.04.2018

Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı

a) İslam dini ve diğer dinlerle ilgili yurt dışındaki gelişmeleri, ilmi çalışmaları ve yayınları takip etmek ve değerlendirmek.

b) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza yönelik ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek.

c) Uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vs.) ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Ülkemizdeki diğer dinlere mensup toplulukların dini, kültürel, sosyal ve kurumsal yapılarıyla ilgili Başkanlığın görev alanına giren konularda iş ve işlemleri yürütmek. 

d) Görev alanı ile ilgili konularda Başkanlık yurt dışı teşkilatından gerektiğinde raporlar almak ve değerlendirmek. 

e) Yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik aile, kadın ve gençlik konularında sosyal ve kültürel içerikli çalışmalara destek olmak, Başkanlığımızdan talep edilen seminerlere katkıda bulunmak.

f) İlgili ülke mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik hastanelerde, ceza infaz kurumlarında, yaşlı bakım evlerinde manevi rehberlik; madde bağımlılığı ile mücadele ve engellilere yönelik manevi destek hizmetleri kapsamında Başkanlığımızca yapılacak çalışmalara rehberlik etmek.

g) Yurt dışında helal gıda ve helal ürün konusunda yürütülecek faaliyetleri takip ve koordine etmek.

ğ) Yurt dışında geleneksel İslam sanatları ile ilgili farkındalık oluşturacak çalışmalara rehberlik etmek.

h) Yurt dışında sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla projeler üretmek.

ı) Görev alanıyla ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.​