Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanlığı Görevleri

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde III. Grup olarak sayılan Müslüman ülke ve toplulukların din hizmetleri alanındaki taleplerine ortak kararlar veya protokoller doğrultusunda yardımcı olmak. 
b) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
c) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.
ç) Sorumluluğundaki ülkelerde Başkanlık hizmet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapacak, görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.
d) İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla projeler geliştirmek, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, alınan kararların gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
e) Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonunun yurt dışında yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Afrika Dini Liderler Zirvesi toplantılarını düzenlemek, alınan kararların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.
g) Sorumluluğundaki ülkelerde yer alan müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.
ğ) Sorumluluğundaki ülkelerin dini yayın ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak.
h) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan dini eserlerin yapımına ve restorasyonuna katkı sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
i) Sorumluluğundaki ülkelerde Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.
j) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.​