Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığı Görevleri

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde II. Grup olarak sayılan ülkelerdeki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirlemek, din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve din hizmeti sunulmasını sağlamak. 
b) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin seçimi, planlanması, görevlendirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
c) Sorumluluğundaki ülkelerde Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Mevlid-i Nebi​, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve benzeri zamanlar ve etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
ç) Sorumluluğundaki ülkelerde Başkanlık hizmet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapacak, görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.
d) Avrasya İslam Şurası Teşkilatı ve Balkan Ülkeleri Dini İdare Başkanları toplantılarını düzenlemek, alınan kararların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.
e) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak. 
f) Sorumluluğundaki ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşların dini yayın ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak.
g) Sorumluluğundaki ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşların karşılaştığı dini sorunlar ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
ğ) Sorumluluğundaki ülkelerde yer alan müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.
h) Türk Kültür Varlığını Koruma Projesi kapsamında Başkanlıkça yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Sorumluluğundaki ülkelerde Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.
i) Sorumluluğundaki ülkelerde bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
j) Sorumluluğundaki ülkelere götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde protokoller hazırlamak ve uygulamak. 
k) Yurt dışı teşkilatında bulunan taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini yürütmek.
l) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.